Nederlands | English

Thema's

De subthema’s van het programma in 2012 zijn

 1. Kennis ten behoeve van de internationale Noordzee
  Het Nederlandse milieubeleid wordt ook beïnvloed door milieurichtlijnen die in Brussel worden opgesteld. Dat Europees denken daagt ons uit om Nederlands beleid en beheer rondom de Noordzee af te stemmen op dat van de buurlanden. Wat betekent dit voor het onderzoek? Welke kennis is hiervoor nodig?

 2. Europese projecten rond de Noordzee
  Europees milieubeleid leidt niet alleen tot kennisvragen voor Nederland, maar ook voor onze buurlanden. In de presentaties worden diverse EU en Interreg projecten toegelicht. De Nederlandse kennisinstituten werken hier samen met collega’s uit de EU, die in dit thema ook aan het woord komen. De focus ligt op de rol van het wetenschappelijk onderzoek. Hoe geeft dit onderzoek antwoord op de vragen die vanuit de EU worden gesteld?

 3. Slimme monitoring en datamanagement
  Monitoring en datamanagement zijn belangrijk in onze informatiedichte maatschappij. Het wordt, zeker ook economisch gezien, steeds belangrijker om een goede verbinding te maken tussen de vragen die bij overheden beantwoord moeten worden en de kansen voor kennisontwikkeling. Hoe zetten we nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap in bij monitoringsprogramma’s?

 4. Building with Nature – nature based coastal defense
  Building with Nature is een concept dat niet alleen gebruikt kan worden voor de Noordzee maar ook internationaal. Binnen dit subthema kijken we naar projecten die ook een goede kans maken om in het buitenland te worden toegepast.

 5. Marine spatial planning
  De Noordzee wordt steeds intensiever gebruikt, niet alleen door visserij en recreatie, maar bijvoorbeeld ook voor het opwekken van groene energie in windmolenparken. Windmolenparken die ook weer gebruikt kunnen worden voor andere functies, denk aan een functie als zeeboerderij. Ruimtelijke ordening op zee (Marine Spatial Planning) wordt daarom steeds belangrijker om de beperkte ruimte zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.

Er worden zowel plenaire als parallelle sessies gehouden.

Free business joomla templates